Skip to main content

Bouwbegeleiding en oplevering zijn essentiële onderdelen van het bouwproces van een droomvilla. Als architectenbureau zien wij bij Atelier 3 hoe belangrijk het is om een bouwproject goed te begeleiden om ervoor te zorgen dat het uiteindelijke resultaat voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever.

Een projectmanager kan een belangrijke rol spelen bij de bouwbegeleiding. Deze persoon is verantwoordelijk voor het begeleiden van het bouwproject tot en met de oplevering. Hierbij is het van belang dat er voortdurend beslissingen worden genomen die het beste zijn voor het project en dat er controle is op het budget en de planning. Een voordeel van bouwbegeleiding is dat de opdrachtgever volledig ontzorgd wordt. Er zijn veel zaken waar rekening mee moet worden gehouden tijdens het bouwproces en een projectmanager kan ervoor zorgen dat alles op tijd en volgens planning verloopt. Ook kunnen eventuele problemen snel worden opgelost, zodat de bouw geen vertraging oploopt en binnen budget blijft.

Bouwbegeleiding omvat onder andere bouwbezoeken, bouwvergaderingen en verslaglegging, controle van meer- en minderwerk en de tekeningen van leveranciers. Bij Atelier 3 vinden wij het belangrijk dat er bij de bouwbegeleiding ook aandacht wordt besteed aan de esthetische aspecten van het ontwerp. Hierbij gaat het niet alleen om de juiste uitvoering van het ontwerp, maar ook om het bewaken van de kwaliteit en afwerking van het bouwwerk. Een ander belangrijk onderdeel van bouwbegeleiding is de oplevering. Hierbij worden alle werkzaamheden gecontroleerd en getoetst aan de overeengekomen kwaliteitseisen en specificaties. Bij de oplevering wordt gekeken of het bouwwerk voldoet aan de verwachtingen en of eventuele gebreken worden hersteld. Bij Atelier 3 zorgen wij ervoor dat de oplevering zorgvuldig wordt uitgevoerd en dat de opdrachtgever tevreden is met het eindresultaat.

Kortom, de voorbereiding, bouwbegeleiding en oplevering zijn belangrijke onderdelen van het bouwproces van een droomvilla. Bij Atelier 3 hechten wij veel waarde aan deze aspecten en zorgen wij ervoor dat het bouwproces op een professionele en zorgvuldige manier wordt begeleid, met oog voor esthetiek, kwaliteit en afwerking. Wat is de toegevoegde waarde van het voeren van bouwdirectie en  toezicht? Dat begint al in de werkvoorbereidingsfase waarbij de bouwdirectie al in deze fase meekijkt en stukken van diverse partijen controleert. Het gaat dan bijvoorbeeld om staaltekeningen, vloertekeningen, kozijntekeningen, kaptekeningen maar ook installatie voorstellen van de w- en e- installaties. Zo worden er voor de daadwerkelijke start van de bouw al veel zaken onderkend en worden fouten en faalkosten voorkomen.

Daarna volgt onafhankelijk toezicht alleen in uw belang. Tijdens de bouw zijn wij uw aanspreekpunt voor allerhande vragen. Wij bewaken de voortgang en wij zijn er op belangrijke momenten tijdens het bouwproces. Hiermee kunnen we u als opdrachtgever ontzorgen omdat er tijdens deze periode voortdurend kleine en grote beslissingen genomen moeten worden. Op de juiste momenten word er een kwaliteitscontrole van het geleverde werk gedaan aan de hand van het bestek en tekeningen. Partijen worden waar nodig tijdig  aangesproken op eventuele onvolkomenheden: kritisch, maar ook motiverend en respectvol.

Een goede directievoerder stuurt en steunt dus zijn opdrachtgever maar helpt ook de aannemer, fungeert als schakel en lost eventuele problemen op. En ook belangrijk: hij onderhandelt met gevoel en is een autoriteit in het bouwproces.